ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ

     Οι τοίχοι είναι παγωμένοι το χειμώνα;

 Kαταναλώνετε μεγάλα ποσά για τη θέρμανση του χώρου σας το χειμώνα και το δροσισμό του χώρου το καλοκαίρι;

     Παρατηρείτε μαύρες κηλίδες μούχλας στον τοίχο πίσω από καναπέδες, ή σε άλλα σημεία του τοίχου;

     Ο λόγος είναι η ελλιπής θερμομόνωση.
Κτιριακό πρόβλημα που αποφεύγεται με τη θερμοπρόσοψη.

     Η θερμοπρόσοψη μπορεί να είναι εσωτερική ή εξωτερική και χωρίς να επηρεάσει στο παραμικρό την εμφάνιση του χώρου.

     Με μία επίσκεψη στο χώρο σας, για καταγραφή και μελέτη των αναγκών του κτιρίου, καταλήγουμε στον τύπο της θερμοπρόσοψης που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

2810. 37 65 11 Κιν. 6977.272 186

Σεβόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

  • Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία μας δίνουν οι πελάτες μας (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Ηλεκτρονική Διεύθυνση, και οποιοδήποτε άλλο προσωπικό δεδομένο), καθώς και οι φωτογραφίες του ακινήτου που έχουν ληφθεί για τη σωστή μελέτη και εκτέλεση των εργασιών και είναι για ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ δική μας χρήση, φυλάσσονται σε κρυπτογραφημένο ψηφιακό αρχείο, προστατευόμενο με κωδικούς πρόσβασης και χωρίς πρόσβαση από το διαδίκτυο.

  • Δε διατηρούμε φυσικό αρχείο με προσωπικά δεδομένα.

  • Σε καμία περίπτωση δε θα καλέσουμε στο χώρο των πελατών μας κάποιον εν δυνάμει πελάτη μας, ή οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος μπορεί να θέλει να δει τις εργασίες μας, πέρα των συνεργείων που θα εργαστούν στο έργο, είτε κατά τη διάρκεια των εργασιών, είτε μετά.