Απομακρυσμένη Συζήτηση ΕργασιώνΠρος το παρόν δέν κάνουμε συναντήσεις για συζήτηση εργασιών με πελάτες στο χώρο μας.

Όλες οι συζητήσεις εξυπηρετούνται με βιντεοκλήση μέσω messenger, Viber, Whatsapp, Skype και Google Meet.

Με αυτό τον τρόπο κερδίζετε χρόνο, καύσιμα για μετακίνηση, προστατεύουμε όλοι το περιβάλλον και μειώνουμε την κίνηση στους δρόμους.