ΤΕΛΟΣ Η ΑΔΕΙΑ 48 ΩΡΩΝ

Η 48ωρη άδεια εργασιών έχει καταργηθεί.