Κτιριακές Επισκευές

Επισκευή Οπλισμού Κτιριου

Διαβρωμένος οπλισμός (ρωγμές σε κολώνες, δοκάρια, ταβάνια): Επικίνδυνο πρόβλημα που προέρχεται από εξωτερική υγρασία και παρατηρείται κυρίως στα κτίρια με κακής ποιότητας ή χωρίς καθόλου μόνωση.

      Είναι επικίνδυνο πρόβλημα, διότι με την εμφάνισή του, παύει να λειτουργεί ο οπλισμός του κτιρίου σωστά.

      Τα σίδερα έχουν αποκολληθεί από το σκυρόδεμα και είναι σχεδόν σα να μην υπάρχουν.

      Μετά από εκτίμηση της ζημιάς, τα έμπειρα συνεργεία μας, αναλαμβάνουν την δίνουν λύση στο πρόβλημα, μετά την αποκατάσταση της πηγής του προβλήματος και με ειδικά για την κάθε περίπτωση επισκευαστικά υλικά, σταματούν τη διάβρωση, αποτρέπουν την επανεμφάνιση του προβλήματος και επαναφέρουν το σκελετό του κτιρίου σε άριστη κατάσταση.

 

2810. 37 65 11 Κιν. 6977.272 186

Σεβόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

  • Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία μας δίνουν οι πελάτες μας (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Ηλεκτρονική Διεύθυνση, και οποιοδήποτε άλλο προσωπικό δεδομένο), καθώς και οι φωτογραφίες του ακινήτου που έχουν ληφθεί για τη σωστή μελέτη και εκτέλεση των εργασιών και είναι για ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ δική μας χρήση, φυλάσσονται σε κρυπτογραφημένο ψηφιακό αρχείο, προστατευόμενο με κωδικούς πρόσβασης και χωρίς πρόσβαση από το διαδίκτυο.

  • Δε διατηρούμε φυσικό αρχείο με προσωπικά δεδομένα.

  • Σε καμία περίπτωση δε θα καλέσουμε στο χώρο των πελατών μας κάποιον εν δυνάμει πελάτη μας, ή οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος μπορεί να θέλει να δει τις εργασίες μας, πέρα των συνεργείων που θα εργαστούν στο έργο, είτε κατά τη διάρκεια των εργασιών, είτε μετά.