Πάθος για τη δουλειά μας

Τεχνογνωσία και άριστη τεχνική δίνουν το τέλειο αποτέλεσμα στις εργασίες μας

  Μετά από μακροχρόνια εμπειρία μας στην κατασκευή και ανακαίνιση κτιρίων, αμέτρητες εκθέσεις και σεμινάρια που αφορούν τα ακίνητα, τη στατικότητα τους, την αρχιτεκτονική, σεμινάρια και παρουσιάσεις εταιρειών για νέα υλικά και τεχνολογίες υλικών, είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε χωριστά το κάθε ακίνητο, με τις ιδιαιτερότητές του, δίνοντας έμφαση στην κάθε τεχνική και αρχιτεκτονική λεπτομέρεια.

  Νέες ιδέες από όλο τον κόσμο, εφαρμόζονται και εναρμονίζονται στο κάθε κτίριο και στον κάθε χώρο με ξεχωριστή μελέτη και  δίνουν ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Τεχνικό και αισθητικό.

Μιλώντας με έναν 

Όχι με έναν έναν

 

2810. 37 65 11 Κιν. 6977.272 186

Σεβόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

  • Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία μας δίνουν οι πελάτες μας (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Ηλεκτρονική Διεύθυνση, και οποιοδήποτε άλλο προσωπικό δεδομένο), καθώς και οι φωτογραφίες του ακινήτου που έχουν ληφθεί για τη σωστή μελέτη και εκτέλεση των εργασιών και είναι για ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ δική μας χρήση, φυλάσσονται σε κρυπτογραφημένο ψηφιακό αρχείο, προστατευόμενο με κωδικούς πρόσβασης και χωρίς πρόσβαση από το διαδίκτυο.

  • Δε διατηρούμε φυσικό αρχείο με προσωπικά δεδομένα.

  • Σε καμία περίπτωση δε θα καλέσουμε στο χώρο των πελατών μας κάποιον εν δυνάμει πελάτη μας, ή οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος μπορεί να θέλει να δει τις εργασίες μας, πέρα των συνεργείων που θα εργαστούν στο έργο, είτε κατά τη διάρκεια των εργασιών, είτε μετά.