Αντιρηγματική προστασία κτιρίου

ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΡΩΓΜΕΣ. ΟΡΙΣΤΙΚΑ!!!

Οι κύριες αιτίες που προκαλούν τις ρωγμές σε ένα κτίριο, είναι οι συστολές- διαστολές λόγω θερμοκρασίας, τεχνικές παραλείψεις κατα την κατασκευή, οι καθιζήσεις, οι σεισμοί - μικροσεισμοί κ.α.

Με τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρονικό εξοπλισμό και άριστη τεχνογνωσία, λύνουμε το πρόβλημα ρηγματώσεων στο κτίριο σας, για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ.

Χρησιμοποιούμε πιστοποιημένα υλικά για εγγυημένα αποτελέσματα.

2810. 37 65 11 Κιν. 6977.272 186

Σεβόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

  • Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία μας δίνουν οι πελάτες μας (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Ηλεκτρονική Διεύθυνση, και οποιοδήποτε άλλο προσωπικό δεδομένο), καθώς και οι φωτογραφίες του ακινήτου που έχουν ληφθεί για τη σωστή μελέτη και εκτέλεση των εργασιών και είναι για ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ δική μας χρήση, φυλάσσονται σε κρυπτογραφημένο ψηφιακό αρχείο, προστατευόμενο με κωδικούς πρόσβασης και χωρίς πρόσβαση από το διαδίκτυο.

  • Δε διατηρούμε φυσικό αρχείο με προσωπικά δεδομένα.

  • Σε καμία περίπτωση δε θα καλέσουμε στο χώρο των πελατών μας κάποιον εν δυνάμει πελάτη μας, ή οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος μπορεί να θέλει να δει τις εργασίες μας, πέρα των συνεργείων που θα εργαστούν στο έργο, είτε κατά τη διάρκεια των εργασιών, είτε μετά.