2810. 37 65 11 Κιν. 6977.272 186

©2018 by ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - WHITEBEAR.

Ηρακλή 59 - Ηράκλειο. ΤΚ: 71305

Αντιρηγματική προστασία κτιρίου

ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΡΩΓΜΕΣ. ΟΡΙΣΤΙΚΑ!!!

Οι κύριες αιτίες που προκαλούν τις ρωγμές σε ένα κτίριο, είναι οι συστολές- διαστολές λόγω θερμοκρασίας, τεχνικές παραλείψεις κατα την κατασκευή, οι καθιζήσεις, οι σεισμοί - μικροσεισμοί κ.α.

Με τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρονικό εξοπλισμό και άριστη τεχνογνωσία, λύνουμε το πρόβλημα ρηγματώσεων στο κτίριο σας, για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ.

Χρησιμοποιούμε πιστοποιημένα υλικά για εγγυημένα αποτελέσματα.